1 Boekingsvoorwaarden   1.1 Inbegrepen in de huurprijs : het door u gekozen voertuig alsook :      Inbegrepen bij een beleveing in het Hageland
- roadbook of tablet
- wassen voor en na het event
- tanken voor en na het event
- BA-verzekering
- technische permanentie met reservevoertuig in Holsbeek
- 60km voor een halve dag
- 100km voor een hele dag       1.2 Brandstof bij de huur van enkel een voertuig zonder de beleving :  Elk voertuig vertrekt met volle tank en moeten door de klant volgetankt teruggebracht worden.     Indien de voertuigen niet volgetankt teruggebracht worden,      dient te klant een kost te betalen, zie tabel hieronder :      ">tanken euro incl. BTW 2cv =18 euro méhari = 18 euro citroën DS = 25 euro scooter = 9 euro vespa =9 euro                                   De gehuurde voertuigen indien deze moeten bijgetankt worden, ook brandstof 98 voor gebruiken       1.3 Wassen : Wanneer u zelf de auto poetst :      het is verboden om naar de carwash te gaan     het gebruik van een hogedrukreiniger is verboden       1.4 Stickers :  Stickers mogen niet aangebracht worden, alleen magneetstickers. Eventuele lakschade door het gebruik van      stickers zal afzonderlijk aangerekend worden.       1.5 Speciale kledij vereist :  Vespa/scooter : daar de gevoelstemperatuur tijdens het rijden lager ligt dan de effectieve buitentemperatuur, raden wij aan om uw kledij aan te passen.
Zo draagt een zonnebril bij tot een beter rijcomfort. Korte mouwen, shorts, alsook slippers en hoge hakken zijn af te raden. Vergeet bij regenachtig weer je regenjas niet.       1.6 Helm :  Ja, waar verplicht. Het meebrengen van uw eigen helm is toegestaan       1.7 Rijbewijs :  De bestuurder dient een minimum leeftijd te hebben van 23 jaar (auto) en 18 jaar     (scooter/vespa 50cc) en in het bezit te zijn van geldig rijbewijs B.     Voor rijbewijzen uitgeschreven na april 2013 dient de AM-code op de achterzijde     aangeduid te zijn. Dit geldt enkel voor de vespa/scooter.     Elke bestuurder moet een geldige ID-kaart en rijbewijs kunnen voorleggen voor alle type voertuigen     en moet verklaren zijn rechten tot besturen niet verloren te zijn. Ook beschikt men over de nodige     kennis en lichamelijke geschiktheid voor het besturen van het voertuig.     Alle lasten verbonden aan het gebruik van het gehuurde voertuig (wegendienst, sleeplasten, parkeertickets, stalling,     tolgelden, parkeerboeten, snelheidsovertredingen, enz…) zullen door de huurder worden gedragen.     Hiervoor zal een administratieve kost van € 25 incl. BTW worden aangerekend per overtreding.     De huurder zal de verhuurder en de eigenaar van het voertuig vrijwaren voor alle aanspraken of vorderingen,     voortvloeiend uit de overtreding die hij met het voertuig heeft begaan.     Bij zware fouten en/of roekeloos rijgedrag blijft de huurder volledig verantwoordelijk     voor alle hieruit voortvloeiende kosten. Te allen tijde houdt men zich aan de wettelijke     verkeersregels en men rijdt niet onder invloed van alcohol of drug,   Boorddocumenten :  De huurder is verantwoordelijk voor alle boorddocumenten.      Indien deze documenten niet meer aanwezig zijn bij het inleveren van het voertuig, zullen de kosten om het opnieuw      te verkrijgen van deze documenten aangerekend worden aan de bestuurder.      De huurder beschikt over de kopieën van de originele papieren en een originele groene kaart.   Gebruik : De huurder verbindt zich ertoe van het voertuig gebruik te maken als een goede huisvader. Bij het parkeren en     stallen van het voertuig dienen zij de nodige voorzorgen te nemen tegen diefstal. 1.8 Verzekering :  BA verzekering is inbegrepen, deze dekt schade aan derden. De max. bijdrage eigen schade bij geen gebruik van      de schaderegeling, zie tabel hieronder.

>max. vrijstelling bij enkel BA-verzekering (GEEN gebruik van de schaderegeling) incl. BTW 2cv = 2500 euro méhari = 2500 euro Citroën DS = 4500 euro Vespa = 250 euro e-bike = 250 euro
      Bij valse aangifte zullen alle kosten van de schade volledig op de bestuurder verhaald worden.     De huurder ziet af van elk verhaal tegen de verhuurder, naar aanleiding van ongevallen waarvan hijzelf     en de inzittenden van het voertuig, bestuurder inbegrepen, het slachtoffer zouden van kunnen zijn.     Hij verbindt zich er bovendien toe de verhuurder te vrijwaren tegen aanspraken of vorderingen van     gelijk welke aard ook, die tegen hem zouden ingesteld worden door derden.   Extra verzekering :  Onder extra wordt verstaan : alle schade aan het voertuig die niet valt onder de BA verzekering.     Schade zal steeds aangetoond worden door een schade dossier met foto's en een bestek.           max. vrijstelling bij gebruik van de extra verzekering incl. BTW 2cv =600 euro méhari = 600 euro Citroën DS = 1500 euro Vespa = 50 euro e-bike = 50 euro
Prijs aankoop extra verzekering 2cv =50 euro méhari = 50 euro Citroën DS = 100 euro Vespa = 20 euro e-bike = 15 euro
 
        1.9 Waarborg Onder losse verhuur wordt verstaan : huur van een voertuig zonder de beleving in het Hageland
(dus zonder roadbook, tablet, …)   enkel losse verhuur Bij het ophalen van een voertuig dient de klant, bij individuele verhuur, een waarborg     te voorzien bij vertrek, hetgeen courant is in de sector. Dit kan cash of per kredietkaart.     De waarborg wordt terugbetaald/vrijgegeven wanneer er geen schade is bij het     afleveren van het voertuig. In geval van schade is de huurder verantwoordelijk voor     het maximale bedrag van de gekozen formule.     Aangezien het bedrag voor de totale waarborg hoog kan oplopen, kunnen     particulieren deze ook per overschrijving voldoen, mits vermelding van waarborg +     boekingsnummer. In dit geval gebeurt er een terugstorting in de week na uw event.     De waarborg staat los van de BA-verzekering, deze is inbegrepen in de huurprijs. De      waarborg geldt enkel in geval van schade aan het voertuig  1.10 Groepstarief waarborg  Bij bevestiging van uw groepsreservatie bezorgen wij u een bestelbon voor het    enkel loss verhuur  groepstarief van de waarborg (maximum 1500 €, waarborgformule naar keuze, zie onderaan). In geval van de       waarborgenformule geldt dit bedrag als voorschot. Betaling hiervan kan per overschrijving met        vermelding van de bestelbonnummer. Hierdoor dienen groepen op de dag van het event geen waarborg       te overhandigen, enkel een keuze te maken qua waarborgformule (zie onderaan)       Na het event indien nodig wordt de afrekening in mindering gebracht met de waarborg.  1.11 Kinderen  Kunnen vanaf 8 jaar meerijden op de vespa/scooter. De voeten van de kinderen       dienen te steunen op de voetplaat om verkeers- en verzekeringstechnisch in orde te       zijn. Mogelijke boetes die voortvloeien door het niet naleven van deze voorwaarden       zijn ten laste van de huurder.       Rijden met een E-bike kan vanaf 12 jaar.       Een 2CV en DS heeft geen 3 punt gordels achteraan enkel vooraan waardoor het niet mogelijk is om       een maxi-cosi te plaatsen.       Een verhoogt kinderzitje of kinderstoel moet voorzien worden door de huurder zelf.  1.12 Groepen  Om de veiligheid te garanderen, dient een groep vanaf 10 scooters/vespa's       steeds in baksteenformatie te rijden. Afhankelijk van de grootte van de groep, best opsplitsen in kleinere       groepen en veiligheidsafstand respecteren.       De minder ervaren leden niet aanzetten om hun vaardigheden te overschrijden en collega's       waarschuwen voor eventueel gevaar.       Vanaf 15 scooters wordt een wegkapitein aangeduid. De wegkapitein, de kop- en staartrijders dragen       een fluo-vest.       Rij defensief en onderneem geen acties waarmee je jezelf en/of anderen in gevaar brengt !       Zo kan men de streek op een plezante, ontspannen manier ontdekken.       Mits meerprijs en extra voertuig, is het steeds mogelijk een gids/begeleider in te huren.  1.13 Algemeen  - Draag steeds veiligheidsgordels voor- en achteraan de auto's       - De vespa/scooter hebben een 50cc motor en gaan maximaal 45km/u. Rijden op het       fietspad (buiten de bebouwde kom) is verplicht. Binnen de bebouwde kom mag men op de rijbaan rijden.       Richtingaanwijzers zijn verplicht te gebruiken bij afslaan. Niet vergeten deze weer uit te zetten!  1.14 Transport  Het vervoeren van de voertuigen gebeurd door een medewerker van CQS        De minimum afstand om de voertuigen te transporteren is 20 km.  1.15 Opties Geldigheidsperiode voor een reserveringsoptie:
a) voor een evenement binnen de 10 dagen na de offerte aanvraag : max. 2 dagen na de offerte aanvraag.
b) voor een evenement 1 maand na de offerte aanvraag : max. 7 dagen na de offerte aanvraag
c) voor een evenement 2 maanden na de offerte aanvraag : max. 14 jours na de offerte aanvraag
d) voor een evenement 3 maanden na de offerte aanvraag : max. 3 weken na de offerte aanvraag
e) voor een evenement 4 maanden na de offerte aanvraag : max. 1 maand na de offerte aanvraag      Bevestiging definitief aantal :       De aantallen van de voertuigen mogen maximum tot 3 weken voor het event wijzigen met een maximum van       30% ten aanzien van de offerte. Eventuele wijzigingen na deze datum zullen gefactureerd worden.        2. Betalingsvoorwaarden         2.1 Particulieren :  Bij de webreservatie : online     Bij lastminute reservaties, minder dan 1 week voor vertrek, kan u ter plaatse 100% met bancontact     of kredietkaart betalen         Eventbedrijven : 25% bij vastgelegde reservatie     75% 3 weken voor het evenement     Wij verzoeken u het voorschot of volledige bedrag over te maken op volgend     rekening nummer BE78 3630 5501 3386 met vermelding van uw boekingsnummer.     Gelieve de betaling per email te bevestigen. Per kerende ontvangt u een     bevesting van uw reservatie. Ten laatste 1 week voor vertrek dient u het     resterende bedrag over te maken op onze rekening.     Opgelet: Pas nadat wij uw betaling van het voorschot of het volledige bedrag hebben     ontvangen, gaan wij over tot een effectieve reservatie, tenzij anders overeengekomen.       2.2 Cadeaubon :  Volledige of gedeelte bedrag. U ontvangt onmiddellijk een bevestiging via de webshop       3 Huurperiode       Dagverhuur: de gehuurde voertuigen dienen 's morgens afgehaald te worden tussen     9-12u. Indien u later wenst te vertrekken, dient u ons hierover te verwittigen per mail.     De gehuurde voertuigen dienen teruggebracht te worden voor 17u.     Om een vlotte afhandeling te garanderen, verzoeken wij u een half uurtje voor het     voorziene startuur aanwezig te zijn, vermits het huurcontract dient ingevuld te worden.     Door ondertekening van dit document gaat u akkoord met de door ons opgestelde     huurvoorwaarden.     Om voor u extra kosten te vermijden, verzoeken wij onze klanten de voertuigen op het afgesproken uur     terug binnen te leveren.     Teruggave van het gehuurde goed: Bij afloop of bij eerdere beëindiging door één der partijen van de periode      van de verhuring dient de bestuurder/huurder/gebruiker het gehuurde voertuig aan de verhuurder      OP HET TIJDSTIP VAN AFSPRAAK terug te geven. Bij niet tijdig teruggeven van het gehuurde voertuig zal er      extra personeelskost aangerekend worden. Wij rekenen 91 euro incl. BTW per extra uur.
Het voertuig moet worden teruggeven in de staat waarin het zich bevond bij het aangaan van de huur.       4 Route-begeleidingsvormen Afhankelijk van de door u gekozen route en voertuig ontvangt u van ons een roadbook, Tablet-Audiogids,      Deze route-begeleidingsvormen zijn in het Nederlands, Frans en Engels beschikbaar.      Het is aangeraden om ons uw gewenste taal op voorhand mede te delen.     Voor vertrek wordt er een technische toelichting gegeven en krijgt u een aantal tips     voor onderweg.     Neem tijdens de route de tijd om te stoppen bij een bezienswaardigheid of om een     drankje te nuttigen. Er is tijd genoeg om de volledige route te volgen en op tijd weer     aan te komen op het punt van vertrek. Het sleutelwoord is genieten !       5 Arrangementen Bij het boeken van een route, krijgt u steeds de keuze tussen een aantal arrangementen bij onze     partners op de route (steeds op voorhand te reserveren).     Volledig aanbod zie www.wow-routes.com       6 Annulatievoorwaarden Goed-weer-garantie met gratis annulering tot 24u voor vertrek     Wij voorzien een goed-weer-garantie : wanneer de weersomstandigheden té     ongunstig zijn om de route te ondernemen, kan u tot 24u voor vertrek kosteloos     annuleren. U kan ons later een nieuwe datum tot 1 jaar na de oorspronkelijke     reservatie bezorgen. U ontvangt dan een nieuwe bevestiging. Er worden hiervoor     geen extra kosten aangerekend.     Wij behouden ons het recht om de optie of de reservatie ten allen tijde te annuleren naar aanleiding      van de weersomstandigheden (dit geldt voor vrieskou, ijzel, sneeuw, ...      alles wat gevaarlijk is voor de huurder en de voertuigen). Het evenement wordt dan verzet naar een latere datum.     Bij een laattijdige (na 24u voor vertrek) annulering, behouden wij het recht om 25€ incl. BTW     per voertuig annuleringskosten aan te rekenen. Hotel/resto e.a. arrangementen worden volledig gefactureerd.     Bent u, zonder voorafgaand bericht, niet op de dag van afspraak aanwezig, om de route     te ondernemen, dan noemen we dit een "no show". In dit geval berekenen wij 100%     annuleringskosten en vervalt de reservatie volledig.     In geval dat de bestuurder niet voldoende rijvaardig is om het voertuig te besturen,     wat kan leiden tot gevaarlijke situaties voor de klant, behoudt WOW-group NV het recht     om een cadeaubon aan toonder te voorzien voor de verhuur, zodat de opname van de     verhuur op een andere dag, door een andere persoon, kan uitgevoerd worden.     Deze tegoedbon is 1 jaar geldig.     Beëindiging: Indien de bestuurder/huurder/gebruiker de verbintenissen van huidige overeenkomst niet nakomt,      kan de verhuurder de verhuring onmiddellijk en zonder voorafgaande verwittiging beëindigen en het gehuurde      voertuig onmiddellijk terug in bezit nemen op eender welk tijdstip en ongeacht waar het zich bevindt.      De huurder zal in dat geval de huurprijs verschuldigd zijn, zonder dat hij de huurprijs die reeds betaald zou zijn,      kan terugvorderen. 7 Waarborg :  Waarborgformules : Bij diefstal, totaalverlies, zware fout en/of roekeloos rijgedrag blijven de bestuurder/huurder/gebruiker in alle gevallen verantwoordelijk voor alle kosten en schade aan het voertuig en zijn zij hoofdelijk aansprakelijk opzichtens WOW-Group NV en de eigenaar van het voertuig voor alle veroorzaakte schade.     Te volgen procedure bij ongevallen: De huurder, de bewaarnemer, de  transporteur, de hersteller en de bestuurder/gebruiker zullen diegene van wie hij het voertuig huurde  onverwijld, dezelfde dag, in kennis stellen van eender welk ongeval, schadegeval, vernieling of verdwijning waarbij het gehuurde voertuig betrokken is. Zij zullen zich onthouden enige nadelige (aansprakelijkheids-) erkentenis te doen. Indien eender welke eis of aanklacht wordt ingediend wegens dood, persoonlijk letsel of schade aan eigendom, toestand, gebruik of benutting van het gehuurde voertuig, dienen zij de verhuurder hiervan onverwijld in kennis te stellen en de verhuurder een exemplaar te verschaffen van iedere vordering, kennisgeving, dagvaarding, procedure en pleidooi welke zij in verband hiermee hebben ontvangen terwijl hij met de verhuurder dient samen te werken bij de verdediging hiervan.
Bij valse aangifte zullen alle kosten en schade volledig op huurder, de bewaarnemer, de  transporteur, de hersteller of de bestuurder/gebruiker  verhaald worden.
INDIEN ZIJ DE VERHUURDER NIET KUNNEN BEREIKEN MOETEN ZIJ STEEDS CONTACT OPNEMEN MET WOW-ROUTES.com OP TEL NR 016//78.17.90

                                                    De huurder, de bewaarnemer, de  transporteur, de hersteller en de bestuurder/gebruiker zien af van elk verhaal tegen de verhuurder, naar aanleiding van ongevallen waarvan zijzelf en de inzittenden van het voertuig, bestuurder inbegrepen, het slachtoffer zijn. Zij verbinden zich er bovendien toe de verhuurder te vrijwaren tegen aanspraken of vorderingen van gelijk welke aard ook, die tegen hem zouden ingesteld worden door derden.     Risico’s en schadeloosstelling:  De huurder, de bewaarnemer, de  transporteur, de hersteller en de bestuurder/gebruiker zullen de verhuurder schadeloos stellen voor en vrijwaren voor:
1) Eender welke schade aan het voertuig bij normaal gebruik er van: zij zullen zal ertoe gehouden zijn om alle schade toegebracht aan het gehuurde goed door henzelf of hun aangestelden die tegensprekelijk zal vastgesteld worden, te vergoeden. Deze vaststelling gebeurt onmiddellijk na de teruggave van het voertuig. Indien de vaststelling niet kan doorgaan onmiddellijk na de teruggave door van het voertuig, blijven huurder, de bewaarnemer, de  transporteur, de hersteller en de bestuurder/gebruiker of hun aangestelden aansprakelijk tot de vaststelling wordt uitgevoerd.
2) Eender welke schade veroorzaakt aan het voertuig en/of een derde door henzelf of hun aangestelden bij normaal gebruik ervan, indien deze onder de toepassing valt van de BA polis en indien de BA verzekeraar deze schade ten laste neemt: in dit geval zullen zij de schade aan het gehuurde goed vergoeden ten belope van het gedeelte dat niet door de verzekeraar ten laste wordt genomen afhankelijk van het gehuurde voertuig franchise TENZIJ HIERBOVEN ANDERS OVEREENGEKOMEN “clausule Beperking eigenschade” (?)

                                        De huurder, de bewaarnemer, de  transporteur, de hersteller en de bestuurder/gebruiker zullen de verhuurder volledig schadeloos stellen voor en vrijwaren tegen:         1)  Eender welk verlies, diefstal of opzettelijke vernieling van het verhuurde goed en de inhoud hiervan; eender welk verlies, schade, letsel eis, vordering, kosten en uitgaven (met inbegrip van gerechtskosten en erelonen) welke ontstaan uit of in verband staan met het gebruik, de werking of de toestand (met inbegrip van alle al dan niet door één der partijen ontdek te defecten) van het verhuurde goed.                 2) eender welke schade aan derden veroorzaakt door henzelf of hun aangestelden voor zover deze niet gedekt is door de BA polis of niet ten laste wordt genomen door de BA verzekeraar.         3) De huurder, de bewaarnemer, de  transporteur, de hersteller en de bestuurder/gebruiker doen hierbij uitdrukkelijk en volledig afstand van verhaal t.o.v. de verhuurder, zijn personeel, vrije medewerkers en vertegenwoordigers, voor eventuele fouten begaan door deze voor, tijdens of na een activiteit waar de verhuurder in betrokken is/was. Deze afstand van verhaal geldt zowel voor schade geleden door henzelf, of hun aangestelden, als voor schade geleden door de verhuurder of haar aangestelden veroorzaakt en te vergoeden aan derden.                 4) De huurder, de bewaarnemer, de  transporteur, de hersteller en de bestuurder/gebruiker verbinden zich ertoe de verhuurder te allen tijde te vrijwaren voor alle vorderingen die derden tegen de verhuurder zouden instellen op grond van feiten, fouten of nalatigheden van henzelf, hun personeel, en vertegenwoordigers.             De huurder, de bewaarnemer, de  transporteur, de hersteller en de bestuurder/gebruiker zullen de verhuurder onmiddellijk in kennis stellen van eender welke dergelijke schade of gebeurtenis waarvan zij kennis hebben. Indien zij niet (tijdig) aan deze verwittigingsplicht voldoen en zulks zou leiden tot verlies van aanspraken op een verzekeringsuitkering of van de mogelijkheid om een derde aansprakelijk te stellen voor de opgelopen schade / het opgelopen verlies of op enig andere wijze de verhuurder zou schaden, zijn de huurder, de bewaarnemer, de  transporteur, de hersteller en de bestuurder/gebruiker voor deze schade aansprakelijk en zullen zijn de verhuurder hiervoor vrijwaren. Zij zijn ertoe gerechtigd deel te nemen aan de verdediging van eender welke dergelijke eis of vordering, zonder een eis te kunnen instellen die in mindering zou kunnen komen op de eis van de verhuurder. Alle herstellingen of schade als gevolg van een ongeval, een botsing of onoordeelkundig of abnormaal gebruik van het gehuurde goed en welke niet door de verzekering worden gedekt, dienen door de huurder, de bewaarnemer, de  transporteur, de hersteller en de bestuurder/gebruiker betaald te worden (met beperking volgens BA polis). De huurder, de bewaarnemer, de  transporteur, de hersteller en de bestuurder/gebruiker betalen aan de verhuurder alle kosten en uitgaven terug (met inbegrip van de redelijke advocaathonoraria) welke door de verhuurder werden gemaakt om de rechten van deze partijen krachtens huidige overeenkomst te vrijwaren.

Verras met een WOW Cadeaubon!

Een goed rapport vieren op het einde van dit schooljaar?
Zoek je een origineel verjaardagscadeau, of een lieve attentie?   Koop hier onze WOW Cadeaubon